Aanmelden van uw kind

 

Aanmelden nieuwe leerling

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school! Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken voor het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over onze school. Wij nodigen u daarom van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en/of om onze school te komen bekijken.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de directeur Jannie Meijer, 0524-561367. Natuurlijk kunt u ook altijd een mail sturen naar info-akker@chronoscholen.nl
 

Vierjarigen

Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school worden gevraagd dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit rond de derde verjaardag van uw kind te doen.
Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige maatregelen voor te nemen. Kinderen van vier jaar mogen een dag na hun verjaardag naar school. Voor die tijd mogen zij nog komen wennen. Enkele weken voor de verjaardag wordt er een afspraak met u gemaakt.
 

Leerlingen van een andere school

Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten.
De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.