...vervolg van de homepage


 

 
cbs “De Akker”:
een vruchtbare bodem om te groeien en te bloeien
 
 
Wij streven er naar de leerlingen in aanraking te brengen met die normen en waarden, die ons door  het evangelie van Jezus Christus worden aangereikt. Uiteraard gebeurt dat op voor de leerlingen in een ongedwongen sfeer en passend bij de leeftijd van die leerlingen.
 
Wij willen iedere leerling een leeromgeving aanbieden, waar het zich veilig voelt en waar hij/zij zich uitgedaagd voelt deze omgeving verder te ontdekken, rekening houdend met de individuele capaciteiten van die leerling.
 
Onze school kiest daarom in de kleutergroepen voor basisontwikkeling. Deze vorm van onderwijs biedt ons de gelegenheid om kleuters op tal van terreinen in hun ontwikkeling te begeleiden. We denken hierbij aan kennis maar evengoed aan vaardigheden. Met basisontwikkeling worden de leerlingen er toe aangezet en in de gelegenheid gesteld om zelf mee te helpen het onderwijs vorm te geven aan de hand van thema’s.
 
Bij het bepalen van de onderwijskundige lijn door de hele school heen staat de leerling centraal. Wij hechten veel waarde aan sfeer, respect, samenwerken, positief kritische instelling, werken op niveau, presteren naar vermogen, bevorderen van zelfstandig werken, creativiteitszin, goed contact met ouder(s)/verzorger(s), goede ondersteuning van leermiddelen; de computer is rijk vertegenwoordigd binnen onze school.
Door de leerlingen wordt gestructureerd en intensief gewerkt met de computer. Via het roulatiesysteem werken de leerlingen regelmatig met de programma’s, die aansluiten bij de ontwikkeling en het niveau van de leerlingen. Ook bij extra leerhulp speelt de computer een belangrijke rol.
 
Cbs “De Akker” is een school waar je niet over uitgepraat of geschreven raakt. Vandaar ook een kleurrijke schoolgids, waarin u alles (zie kopje: INFO) nog eens rustig kunt nalezen.
Ennn… u bent van harte welkom.