Stichting Chrono


De Akker behoort samen met 14 andere protestant christelijke basisscholen tot de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Chrono regelt en bestuurt allerlei bovenschoolse en overkoepelende zaken. Directeur van Chrono is dhr. Henk Brink.

De missie van Chrono luidt:

'Ruimte om te leren.' 
Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op onze scholen krijgen de kinderen ruimte om het leren voor het leven van vandaag en morgen vorm te geven. Zo stimuleren we kinderen om zelf de koers uit te zetten voor hun toekomst.

Voor meer informatie, neem gerust een kijkje op de site van Chrono, www.chronoscholen.nl