OuderKlankbordGroep

 

 

In 2012 is Chrono een stichting geworden en telde vanaf toen geen leden meer. Een schoolcommissie hield op te bestaan. Chrono vindt de ouderbetrokkenhied ven eniment belang en heeft nu in haar beleid staan dat elke Chronoschool een ouderklankbordgroep samenstelt.
De doelstelling van de klankbordgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. het gezamenlijk belang is de ontwikkeling van de leerlingen. 

/syndeo_data/media/jaarverslag_OKG_2019-2020.docx

Kaderstelling:


Leden van de OuderKlankbordGroep:

Stefan Rijstenberg                           voorzitter ouderklankbordgroep
Annette Heerkes-Veldsink             vertegenwoordiger ouderwerkgroep 
Jelco Hakkers                                   vertegenwoordiger schoolpleincommissie
Anita Ramaker-Wilpshaar              vertegenwoordiger oud-papier
 

 

In ondestaande link is het jaarverslag 2019/2020 van de OuderKlankbordGroep te vinden:


/syndeo_data/media/jaarverslag_OKG_2019-2020.docx