Nieuwe mailadressen!
Wij zijn online (en offline natuurlijk) weer volledig bereikbaar. Bij de migratie van de server naar de Cloud zijn ook de mailadressen van alle personeelsleden gewijzigd. De oude mail werkt nog wel, maar u krijgt antwoord met een nieuw mailadres. Het nieuwe mailadres bestaat uit eerste letter roepnaam.achternaam@chronoscholen.nl (a.alfring@chronoscholen.nl) Mocht uw mail niet aankomen op het oude mailadres, probeer dan ons nieuwe mailadres.