Open Huis
Woensdag 10 oktober houden we onze jaarlijkse open huis. U mag dan een deel van de dag 'meekijken' in de klas. Bij de ingang van elk klaslokaal hangt een opgavelijst.